Bế em lên ghế địt em các thế

Bế em lên ghế địt em các thế.