Chơi em nước nôi chảy lênh láng

Càng chơi càng ra nước.

Nhìn thôi cũng biết là em nó đang tới đâu rồi :))