Cùng nhau lên đỉnh

Ngập chuôi là từ diễn tả một phần không thể thiếu của thanh niên chym dài này.

Cả hai cùng lên đỉnh nước nôi tung tóe. Chúc các bạn xem phim vui vẻ.