Đang giặt đồ thì bị phang sấp mặt

Đang giặt đồ thì bị phang sấp mặt.

Sấp mặt trong máy giặt :))