Đang ngủ thì bị địt sưng bướm

Đang ngủ thì bị địt sưng bướm.