Dập tung giường

Dập như một cái máy khâu.

Thấy thương cái giường quá :))