Em gái ngã xe [p2]

Em gái ngã xe [p2]

Chén em quên hết đau tay đau chân chỉ thấy rên sướng.