Hải Linh 2k thăm người yêu đi lính

Bảo sao dạo này thấy các bạn tự nguyện đi lính nhiều thế.

Đời sống anh em đảm bảo như này thì sợ gì mà không đi, không cống hiến phải không nhỉ :))