Mấy anh lắm tiền hay đi chơi golf

Mấy ông lắm tiền hay đi đánh golf. Đây là lý do mà mấy ổng chăm đi như thế.

Cứ bảo đánh golf thế này thì ai chả nghiện :)) golf gì mà toàn thấy lấy gậy chọc vào lỗ.