Múp vãi cả lồn

Số ông nào hưởng được em nó thì quá ngon.

Dáng mắn địt quá anh em ạ.