Xăm 3d cá chép bơi như thật

Em gái Trung Hoa tha-thu con cá chép vào ngực thế là mình cho cá em ý bơi như thật luôn.

Hôm sau cứ bảo thích đi xem cá bơi mới chết chứ :))